Изпрати съобщение

Силвия Тодорова е инженер-химик, технолог и икономист със специализации във Великобритания и Япония. Притежава квалификации в областта на управление на производството; обществените поръчки, включително специални (офсет), добро регулиране, форсайт технология и практика.

Има опит във финансови и икономически анализи, обосновки и прогнози, бизнес-планиране, оценка на риска и др.

В екипа на БСК е от 2000 г. с ресор „Предприемачество“.