Българската стопанска камара съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Софийската енергийна агенция "СОФЕНА" организират семинар на тема „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“.

Ще бъдат представени Националния план „Енергетика – климат“ в измерение енергийна ефективност, Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд в страната, добри практики, както и резултатите от проведеното анкетно проучване и срещи по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“.

В семинара ще вземат участие г-н Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор на АУЕР, г-н Камен Колев – Ръководител на проекта и г-н Здравко Георгиев – Управител на Софийска енергийна агенция СОФЕНА.

Семинарът ще се проведе на 28 февруари 2020 г. (петък) в сградата град Стара Загора, ул. ул. „Захари Княжески“ 52, хотел „Верея“, голяма зала от 9.30 ч. до 13.00 ч.

Поради ограничения брой места в залата, моля да потвърдите своето участие до 21 февруари 2020 г. на имейл: silvia@bia-bg.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Програма на срещата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)