Дата: 28.03.2019

Източник: БМГК

Прочетено: 2706

Асарел Медет, Екопак България,  Контур Глобал Марица Изток 3,  Овергаз,  Софарма, ТехноЛогика и Фондация BCause бяха избрани за членове на Националния Съвет

По време на годишното Общо събрание на компаниите членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН бяха проведени редовни избори за председател, членове на Националния и Контролен съвет.

Компаниите дадоха висока оценка на изминалия четири годишен мандат на Огнян Траянов и единодушно отново му гласуваха своето доверие, преизбирайки го за председател на Сдружението.

„Първата голяма цел, която си поставихме - да имаме интересни, вдъхновяващи, мотивиращи проекти, сме я постигнали. Те са смисъла на съществуването ни и са разпознати и на национално, и на международно ниво.

Доказа се, че тези основи, върху които градихме при създаването на нашата организация, а именно колективни проекти, като начин на структуриране на НПО, начин на стратегическо планиране и управление, се разпознаха като една добра практика. Налице е припокриване и признание от страна на Ню Йорк на  стандарта на качеството ни на работа, които изискват и препоръчват и на останалите локални мрежи.

Това означава, че добре сме свършили своята работата, а последните две награди, които получихме, ни отличават като една от работещите организации, която не само следва насоките от Ню Йорк, а творчески ги адаптира, разширява и допълва спрямо проблемите на нашето общество.“, сподели Огнян Траянов по време на заседанието.

Гласуван бе и нов състав на Националния съвет на Българската мрежа:

 • Асарел Медет, 
 • Контур Глобал
 • Марица Изток 3, 
 • Овергаз,
 • Екопак България,  
 • Софарма,
 • ТехноЛогика и Фондация BCause

Изборът за член на съвет е въпрос на доверие, чест и престиж.
Членовете на Националния съвет, който е управителен орган, имат ръководни, представителни и лидерски функции и ангажименти.  За да призведем повече и по-значителни резултати - за пазара и обществото, бяха приети ресори, за които членовете на НС да отгварят.

Ето и разпределението:

 • Асарел Медет -  активна роля за привличане на нови членове
 • Екопак България -  активна роля за привличане на нови членове 
 • Контур Глобал Марица Изток 3 -  популяризиране на дейността и комуникации на Сдружението
 • Овергаз - развитие на отношенията с Глобалния договор в Ню Йорк и CSR Europe
 • Софарма - популяризиране на дейността и комуникации на Сдружението
 • Фондация BCause -  развитие на проектната дейност на Мрежата

След избирането на новия състав на Националния съвет Огнян Траянов каза: „В мрежата се събираме, за да постигнем нещо по-значимо, което иначе трудно може да се оправдае или постигне индивидуално. Не е самоцел да бъдем повече, а да можем наистина да имаме синергетичен ефект и да постигнем удовлетворение.“

По време на заседанието бе гласуван и нов състав на Контролния съвет на Сдружението:

 • Аурубис България,
 • АЕЦ Козлодуй и Инвестор Медия Груп в лицето на Висшето училище по застраховане и финанси.

Българската мрежа продължава своята успешна визионерска дейност и си поставя високи амбиции за развитие на дейностите в сферата на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е част от мрежата на  Глобалния договор на ООН от 2007 г.