Дата: 28.03.2019

Източник: БМГК

Прочетено: 2428

По време на годишното Общо събрание на компаниите членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН бяха проведени редовни избори за председател, членове на Националния и Контролен съвет.

Компаниите дадоха висока оценка на изминалия четири годишен мандат на Огнян Траянов и единодушно отново му гласуваха своето доверие, преизбирайки го за председател на Сдружението.

„Първата голяма цел, която си поставихме - да имаме интересни, вдъхновяващи, мотивиращи проекти, сме я постигнали. Те са смисъла на съществуването ни и са разпознати и на национално, и на международно ниво.

Доказа се, че тези основи, върху които градихме при създаването на нашата организация, а именно колективни проекти, като начин на структуриране на НПО, начин на стратегическо планиране и управление, се разпознаха като една добра практика. Налице е припокриване и признание от страна на Ню Йорк на  стандарта на качеството ни на работа, които изискват и препоръчват и на останалите локални мрежи.

Това означава, че добре сме свършили своята работата, а последните две награди, които получихме, ни отличават като една от работещите организации, която не само следва насоките от Ню Йорк, а творчески ги адаптира, разширява и допълва спрямо проблемите на нашето общество.“, сподели Огнян Траянов по време на заседанието.

Гласуван бе и нов състав на Националния съвет на Българската мрежа:

 • Асарел Медет, 
 • Контур Глобал
 • Марица Изток 3, 
 • Овергаз,
 • Екопак България,  
 • Софарма,
 • ТехноЛогика и Фондация BCause

Изборът за член на съвет е въпрос на доверие, чест и престиж.
Членовете на Националния съвет, който е управителен орган, имат ръководни, представителни и лидерски функции и ангажименти.  За да призведем повече и по-значителни резултати - за пазара и обществото, бяха приети ресори, за които членовете на НС да отгварят.

Ето и разпределението:

 • Асарел Медет -  активна роля за привличане на нови членове
 • Екопак България -  активна роля за привличане на нови членове 
 • Контур Глобал Марица Изток 3 -  популяризиране на дейността и комуникации на Сдружението
 • Овергаз - развитие на отношенията с Глобалния договор в Ню Йорк и CSR Europe
 • Софарма - популяризиране на дейността и комуникации на Сдружението
 • Фондация BCause -  развитие на проектната дейност на Мрежата

След избирането на новия състав на Националния съвет Огнян Траянов каза: „В мрежата се събираме, за да постигнем нещо по-значимо, което иначе трудно може да се оправдае или постигне индивидуално. Не е самоцел да бъдем повече, а да можем наистина да имаме синергетичен ефект и да постигнем удовлетворение.“

По време на заседанието бе гласуван и нов състав на Контролния съвет на Сдружението:

 • Аурубис България,
 • АЕЦ Козлодуй и Инвестор Медия Груп в лицето на Висшето училище по застраховане и финанси.

Българската мрежа продължава своята успешна визионерска дейност и си поставя високи амбиции за развитие на дейностите в сферата на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност. 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е част от мрежата на  Глобалния договор на ООН от 2007 г.