За Българската стопанска камара е удоволствие да Ви покани на семинар, посветен на корпоративната социална отговорност. Корпоративната социална отговорност осигурява много възможности за връщане на направените инвестиции, както и за по-добър корпоративен имидж и влияние. Освен това, хората, които работят в компании, помагащи на обществото, остават по-дълго на работа и са по-мотивирани.

 

В рамките на семинара ще имате възможност да:

  • получите базови знания за основните разлики между корпоративната социална отговорност и другите видове възможности за подкрепа в обществото.
     
  • научите за тенденциите в корпоративната социална отговорност, както и да направят изводи за своята лична и фирмена политика за инвестиция в обществото.
     
  • разберете за въведения от 2010 година стандарт ISO за корпоративна социална отговорност, както и да се запознаете с изискванията му.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА
 

09.30 - 10.00
Регистрация на участниците.

 

10.00 - 12.30

Глобален договор на ООН - съдържание и структура. Социалната отговорност към правата на хората, труда, околната среда и борбата с корупцията. Практики от реалността. Лектор: Марина Стефанова, Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН"


12.30 - 13.00

Почивка с  кафе и сандвич


13.00 - 15.30

Изследване на личните мотиви за правене на добро. Подпомагане, благотворителност, филантропия, инвестиция в обществото. Подходи към КСО. Предизвикателства при реализирането на КСО. Маркетинг, обвързан с кауза. Доброволчество. Лектор: Александър Миланов, Българска стопанска камара


15.30 - 15.45

Почивка за кафе


15.45 - 18.00

Процесът за създаване на ISO 26 000 - история, настояща ситуация и следващи стъпки. Принципи и теми на ISO 26 000. Как  фирмите прилагат КСО: процес - индикатори - докладване - осигуряване. Лектор: Сребрина Ефремова, CSR Company

 

ПОТВЪРДЕТЕ УЧАСТИЕТО СИ КАТО ПОПЪЛНИТЕ РЕГИСТРАЦИОННАТА КАРТА ПО-ДОЛУ. ИЗПРАТЕТЕ Я ДО 12.12.2012 г., понеделник, на е-mail: ierc2@bia-bg.com


За да бъде по-резултатно обучението, броят на участниците е ограничен. Регистрации за участие се приемат до 12 декември 2011 г., понеделник, или до изчерпване на местата.


Такса за участие за един представител от фирма е 120 лв. с включен ДДС. За втори участник от същата фирма, таксата е 48 лв. с включен ДДС. Цената за участие на студенти е 48 лева с ДДС. В таксата е включена кафе пауза, материали за всеки участник, сандвич за обяд.


Таксата се заплаща в срок до 12 декември 2011 г., след наше потвърждение на регистрацията. Заплащане на място не се предвижда.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: