Дата: 27.07.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3692

На 26 юли 2006 г. в Представителството на ООН, се състоя разширено заседание на Консултативния съвет на българската мрежа на Глобалния договор, на което бяха обсъдени предложения за колективни действия на бизнеса в България срещу корупцията. В заседанието участваха членовете на Консултативния съвет: Иван Соколов, главен изпълнителен директор на Оргахим, Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация Помощ за благотворителността в България, Васил Мирчев, главен изпълнителен директор на ВМ Файненс груп, Нийл Буне, постоянен координатор на ООН за България. В дискусиите активно участваха ръководители и представители на бизнес организациите в България: Божидар Данев -  председател и Камен Колев - зам.-предсеседател на Българската стопанска камара, Андрияна Тошева, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Стамен Тасев, изпълнителен директор и Светла Каишева, заместник-изпълнителен директор на Българския форум на бизнес-лидерите, Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата, Васил Тодоров, главен секретар  на Българската Търговско – Промишлена Палата. 

Консултативният съвет и представителите на бизнес организациите в България се обединиха единодушно за промени в законодателството, които ограничават размера на разплащанията в брой над 10 000 лв. До края на месец ноември 2006 г. експертна група ще направи преглед на европейското и българското законодателство и ще формулира конкретните предложения за законови промени, подкрепени от бизнеса. Предложенията ще бъдат внесени от представителите на българския бизнес в парламентарната комисия за борба срещу корупцията.

Втората конкретна мярка, подкрепена от всички присъстващи на разширеното заседание, е да се направи обстоен преглед на правните, търговски, финансови и други аспекти, които създават среда за корупционни практики в процеса на движение на стоките. На основата на този преглед ще бъдат предложени конкретни мерки  за промяна на нормативната уредба. 

Тези две предложения са резултат от допитване до всички членове на участвалите в заседанието бизнес организации, проведено през последния месец по инициатива на българската мрежа на Глобалния договор с подкрепата на Трасперанси Интернешанъл-България. 

За допълнителна информация: ; Елена Панова, експерт проекти, ПРООН България, тел. 359 2 96 96 125, еlena.panova@undp.org; Мария Методиева, координатор Глобален договор-България, тел.: 359 2 96 96 152, maria.metodieva@undp.org; Мая Няголова, мениджър публични комуникации, ПРООН България, тел. 359 2 96 96 167, e-mail: maya.nyagolova@undp.org