Дата: 02.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1177

На 1 март 2016 г. в хотел „Хилтън” се проведе среща-дискусия за Глобалните цели на Глобалния договор на ООН под надслов „Бизнесът – сила за добро”. 17-те Глобални цели се стремят към изключителни постижения в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично равновесие, и по-точно: изкореняване на крайната бедност, справяне с неравенствата и несправедливостта, опазване на планетата.

Събитието беше открито с приветствено слово на президента Росен Плевнелиев, а в дискусията се включиха бизнес лидери – визионери, сред които директори и създатели на компаниите-членки на Мрежата.

По време на форума бяха представени идеи и работещи практики за осигуряване на приобщаващо и качествено образование, за насърчаване на устойчивия икономически растеж и отговорното потребление, за стимулиране на иновациите, осигуряване на здравословен начин на живот и други.

“Да си щастлив, без да усещаш, че си полезен, е невъзможно. По пътя към това щастие човек трябва да реализира себе си преди всичко. Затова трябва да се даде повече свобода на индивида в контекста на неговото развитие. Изключително наложително е в нашето общество да се създадат центрове за валидиране на знания. Такива центрове на практика са самите компании”, сподели Сашо Дончев по време на дискусията.

Събитието завърши с отбелязване на 5-годишнината от създаването на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.