Дата: 27.05.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2613

Популяризирането на корпоративната социална отговорност /КСО/ в България е основната цел на Сдружение "Българска мрежа на глобалния договор на ООН".

Това стана ясно по време на първото Общо събрание на организацията, проведено днес в София.

За да се реализира тази цел, ще бъде разпространен наръчник за КСО за частния сектор. Ще се разпространява и информационен месечен бюлетин. Предвижда се и провеждане на образователен проект в областта на висшето образование и КСО, и организиране на регионални семинари на Балканите за обмен на добри практики.

Втората цел на сдружението е подпомагане развитието на капацитета на членовете на Глобалния договор. Някои от начините за постигането й са поддържане на връзка с офиса в Ню Йорк, споделяне на добри практики от компаниите-членове и външни обучения на представители на Глобалния договор.

Предвижда се и създаването на тематични комитети, които да подпомагат дейността на Народното събрание, в реализиране на дейностите на сдружението - "околна среда", "човешки права"; "трудови права" и "борба с корупцията".

Организацията ще се стреми и към създаване на по-добър климат за развитие и условия за реализация на КСО в България. Това ще стане чрез извършване на оценка от независим оценител на прилагането на индикаторите на ниво държава и създаване на правна група за коментари по българското законодателство.

Председателят на сдружението  постави като цел и предприемането на инициативи от обществено значение, както и да се дава публичност на практиките на членовете, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото."Ние не сме поредната група за натиск", категоричен бе той и определи като един от най-важните моменти от създаването на сдружението срещата с генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун, проведена на 6 май т.г.