Дата: 02.04.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3191

 


Председателят на БСК - Божидар Данев, и Нийл Буне - Постоянен координатор на ООН за България, подписаха договор, с който Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес стана част от Глобалния договор на ООН и влезе в регистъра от участници в най-голямата в света инициатива за корпоративна отговорност.

БСК отдавна е партньор на ООН по инициативата Глобален договор и участва в работния процес на Консултативния съвет на българската мрежа на Глобалния договор, включвайки се в усилията за борба с корупцията.

Още през юли 2006 г. Консултативният съвет и представителите на бизнес организациите в България се обединиха единодушно за промени в законодателството, с цел ограничаване размера на разплащанията в брой над 10 000 лв., като мярка за борба срещу корупцията. Конкретна мярка, подкрепена от всички присъстващи на разширеното заседание тогава, беше да се направи обстоен преглед на правните, търговски, финансови и други аспекти, които създават среда за корупционни практики в процеса на движение на стоките.