Дата: 14.12.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3500

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев получи  сертификат за членство в мрежата на Глобалния договор на ООН в България. Свидетелството му беше връчено от председателя на мрежата Сашо Дончев.

Глобалният договор на ООН стартира в България през януари 2003 г. под егидата на президента Първанов. Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство. Глобалният договор призовава активни и социално отговорни компании да възприемат и приложат в техните дейности десет универсални принципа в сферата на околната среда, работните стандарти, човешките права и борбата с корупцията. Глобалният договор има за цел да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.

От своя старт в България Глобалният договор обединява повече от 120 компании в неформална мрежа. Българската мрежа на Глобалния договор е неформално сдружение на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят принципите на Глобален договор и прилагат социално отговорни практики; стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица, като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции. За да се усили и повиши ролята на мрежата на Глобалния Договор в България, през 2006г. бе е въведена структура за управление, състояща се от Консултативен Съвет и Секретариат.

В рамките на своето членство Българската стопанска камара ще популяризира принципите на корпоративната социална отговорност сред членовете си, както и ще приложи програма за популяризирането на КСО сред бизнеса.