Дата: 21.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2466

Българският бизнес отива в РИО+20, заяви г-н Огнян Траянов, член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и собственик на „ТехноЛогика" ЕАД на състоялата се днес Годишна среща на организацията. Той допълни, че българските компании ще участват активно в подготовката и последващото разпространение на резултатите от международната Конференция на ООН за устойчиво развитие „Рио +20", която ще се проведе от 15 до 22 юни в Рио де Жанейро, Бразилия.

„Нещо повече, българската мрежа планира да проведе единственото национално събитие на място, на което ще представи не само българския опит, но и този на компаниите от региона.", допълни Огнян Траянов.

На 21 февруари се проведе Общо събрание на българското мрежа на Глобалния договор. Повече от 70 участници и гости на събитието обсъждаха възможностите за споделяне на философията на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност в отделните индустрии и активното включване на малките и средни предприятия в дейностите на Глобалния договор. 

За финал г-н Сашо Дончев, председател на БМГД и изпълнителен директор на „Овергаз Инк." АД, призова всички присъстващи „да намерят поне още един съмишленик до следващата среща на Мрежата".

Събитието бе съпътствано с фотоизложба „Корпоративната социална отговорност в действие",  в която компаниите, членове на БМГД, представиха своите проекти за 2011 година.