Дата: 07.02.2017

Източник: ЕК

Прочетено: 1088

Отворена обществена консултация относно реформа на ДДС ставките

През 2017г.  ЕК, следвайки своя План за действие за ДДС и Работната програма за 2017 г., ще приеме четири предложения, свързани с данък добавена стойност.

Заедно с предложението за реформиране на ДДС ставките, ЕК ще представи предложения за окончателен режим за ДДС, пакет за МСП и подобряване на административното сътрудничество. Инициативата за ставките е свързана особено много с тази за окончателния режим за ДДС, тъй като съществуващата обширна система на дерогации (изключения) на ДДС ставките, до голяма степен ще изчезне, когато се приеме окончателният режим. Така, това предложение ще трябва да определи също и режима, който ще се прилага след изтичането на дерогациите към ДДС ставките.

Тази отворена обществена консултацияцели да събере мнения на заинтересовани страни за следните аспекти:

  • Необходимостта от действие от страна на ЕС и по-специално, необходимостта от по-голяма свобода на страните членки да определят ДДС ставките;
  • Подходящият баланс между хармонизиране и автономност на страните членки при определяне на ДДС ставките;
  • Проблемите и рисковете, свързани с различията в ДДС ставките на единния пазар;
  • Желаната посока за реформа, както и гледните точки на заинтересованите страни по предложените варианти на политика и тяхното въздействие.

Ще бъдем благодарни да ни изпратите попълнена анкета до 15 март 2017 г. на имейл ierc3@bia-bg.com.