Дата: 13.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1167

На 13 септември 2016 изпълнителният председател на БСК Божидар Данев се срещна с г-н Ябар Кианпур – президент на Иранската камара за търговия, индустрия и минно дело, и г-н Саид Хадеи – президент на Иранско-българската бизнес асоциация. Обсъдиха се текущите търговско-икономически връзки и възможностите за развитие. Разгледаха се конкретни проекти, като г-н Кианпур сподели поставената цел за следващите 2-3 години – 1 милиард щ.д. стокообмен при 150 мил. щ.д. за миналата година.

Следващата стъпка за подпомагане деловите контакти ще бъде визита на иранска бизнес делегация и участие в международните срещи „Храни и напитки“, организирани от БСК на 10 ноември 2016 в Интер Експо Център - www.b2match.eu/food4life2016 по време на специализираните изложби InterFood&Drink, Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното и SIHRE - http://iec.bg