Дата на провеждане: 10:00 - 13:00 | 20.12.2018 г.

Място: Дом на Европа

__________

Имате иновативна идея за бизнес в сферата на икономика на споделянето и се интересувате от регулаторните механизми, потенциалните рискове и заплахи при потреблението на стоки и услуги? Вълнува ви какви са правата и защитата на потребителите в областта? Заповядайте при нас. 

Бързото развитие на технологиите и социалните медии провокира бизнеса да се насочи към бизнес модели, опериращи чрез икономика на споделянето.

Множат се платформи на мрежи от хора, които си сътрудничат, за да използват по-ефективно недобре използвани ресурси. Фактът, че “собствеността” води до загуба на ценни ресурси, а обществото печели повече, ако вещите се споделят и се използват многократно, като се ограничава разхищението им, води до „заобикаляне“ на традиционните институции и премахване на традиционните посредници!

Докато създават значима стойност, новите платформи не само се сблъскват с проблеми, но изправят обществото и особено регулаторните органи пред нови предизвикателства. Много от дейностите, позволяващи директни взаимоотношения между участниците, не са съвсем регулирани. Данъчните бързо откриват, че значими потенциални постъпления просто им се изплъзват… Дали това е нелоялна конкуренция? И как регулаторите и правителствата се опитват да догонят темпото на революцията? Какви са рисковете за потребителите и какви са правата им? 

Цели и обхват на семинара:

Българска стопанска камара организира специализиран семинар за малки и средни предприятия, даващ насока за справяне с предизвикателствата, които революцията на 21 век – икономика на споделянето, налага. На семинара ще се представят разликите в регулаторните рамки на различните правителства и по-специално възприемането на новите бизнес модели в България – напълно блокиране, поставяне на сериозни ограничения или пък дори проактивна работа ръка за ръка с новите участници, с цел да се установи балансирана регулаторна рамка, която да защитава потребителите, но и да предоставя възможности за развитието на бизнеса.

Тренингът е отворен за широк кръг МСП. Специално внимание ще бъде отделено на целевите групи на проект SharON (подкрепен от Програма COSME на ЕС). Потенциалните бенефициенти на проекта са МСП, работещи в сферата на икономика на споделянето, разработващи интернет платформи и по-специално: технологични инициативи с идеи, но без бизнес модел; съществуващи МСП, които развиват своя бизнес и социални инициативи за икономика на споделянето; възрастни и опитни играчи, които вече са потвърдили своите бизнес модели и търсят разширяване на услугите си.

Семинарът ще идентифицира МСП, които да се включат в SharON и да се подготвят за участие в тридневен Boot camp в София и pitching пред потенциални инвеститори във Варшава. Участието в проект SharON е безплатно.

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до вторник, 18.12.2018 г. или до изчерпване на местата!

За информация: Лилия Топалова-Мартинез, тел.: 02 932 0931; e-mail: ierc3@bia-bg.com 

П Р О Г Р А М А

20 Декември 2018, четвъртък

10:00-10:20

Регистрация на участниците

10:20-10:30

Откриване и въведение в SharON 

Веселин Илиев – главен директор в БСК

10:30-11:15

Възможности и предизвикателства на споделената икономика

Владимир Данаилов – главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/

11:15-11:30

Въпроси и отговори

11:30-12:15

Правни аспекти и защита на потребителите  в споделената икономика

Константин Райков – член на Комисията за защита на потребителите

12:15-12:30

Въпроси и отговори

12:30- 13:00

Networking

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Икономика на споделянето: възможности, въздействие и регулации. Защита на потребителите.“