БСК организира специализирано обучение на тема "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"

Целта на обучението е да Ви запознае с:

  • Стратегията на схема Инструмент за МСП като част от Хоризонт 2020;
  • Темите за финансиране през 2018;
  • С какво да се запознаем подробно и какво може да пропуснем при подготовката на проект за фаза 1 и фаза 2;
  • Формуляр за кандидатстване в детайли – фаза 1 и фаза 2;
  • Добри и лоши практики.

 Обучението е предназначено за:

  • МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво;
  • МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област;
  • МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар;
  • МСП с неуспешни проекти по Инструмент за МСП – над 10 точки.

Събитието ще се проведе на 14 ноември 2017, вторник, от 9:30 до 18:00 ч. в БСК, София, ул. Алабин 16-20. 

Допускат се участници, консултантски фирми, които желаят да повишат своя капацитет.

Местата за участие са ограничени. Допускат се до 25 участника.

Таксата за участие е 180 лв. с ДДС и е за един участник.   

Регистрации се приемат до 10 ноември, петък или до изчерпване на местата! 

Регистрационната форма да се изпрати на Гергана Прокопова, e-mail: ierc4@bia-bg.com, тел.: 02 932 0944.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.