09.03.2016

Втората от общо 12 предвидени работни дискусии за тенденциите, приоритетите и новите технологии в  значими за българската икономика индустриални отрасли бе посветена на химическата промишленост.

По предложение на членуващи в Българска стопанска камара браншови организации, в рамките на Бизнес академията на БСК, на 8 март 2016 г. се проведе втората от общо 12 предвидени работни дискусии за тенденциите, приоритетите и новите технологии в  значими за българската икономика индустриални отрасли. 

Дискусията бе посветена на перспективното развитие и нарастващата роля на новите технологии и иновациите в химическата промишленост.

Пример за внедряване на иновации в производството и повишаване на конкурентоспособността представи Силвия Несторова, изпълнителен директор на "Пластимо" АД и носител на най-високото отличие от 63-ия Международен технически панаир в Пловдив в раздел “Строителство и архитектура”.

"Пластимо" АД – Самоков е фирма с над 40 годишна история. През годините предприятието успешно се развива и непрестанно модернизира процеса на преработка на експандиран полистирен. Благодарение на иновациите, компанията успява да се наложим на пазара като лидер в производството на транспортни и уплътнителни опаковки от полистирен и на топлоизолационни плочи.

Нашата стратегия е да продължим да развиваме силните ни направления в крак с най-новите технологии и да завоюваме още позиции и пазари. Искаме да докажем, че в България може успешно да се работи като се спазват законите и правилата, но освен нормативната уредба, препятствие за нас е и липсата на квалифицирани кадри, сподели Силвия Несторова.

Предприятието от години инвестира в обучението и развитието на своя персонал като наема наскоро завършили студенти и ги обучава по специална програма.

Всяка фирма, която иска да остане на пазара и да се развивa, трябва да осъзнае ключовата роля на човешкия капитал и нуждата от иновации, каза Милена Колева от Академия по иновационен мениджмънт.

През 2015 г. Българска стопанска камара и Академията по иновационен мениджмънт поставиха началото на серия от курсове по иновационен мениджмънт. Целта на този тип обучения е мениджъри на малки и средни предприятия да преминат през основните етапи по управление на иновациите и процеса на личностно и фирмено развитие. 

Интересът на българските фирми по въпроса продължава да е засилен, тъй като в сегашната икономическа ситуация, ако фирмите не инвестират в научни изследвания и развойна дейност и нямат ясна иновационна стратегия, вероятността да оцелеят и да са конкурентоспособни на пазара е изключително малка.

Следваща стъпка е въвеждането и признаването на нови образователни специалности и квалификационни степени в България, свързани с професиите "иновационен мениджър" и "иновационен експерт". От Академията сме си поставили за цел създадем отлична база, условия и добре подготвени кадри, които да работят във всички видове организации, защото независимо дали става въпрос за бизнес средите, НПО сектора или академичната сфера, иновациите са абсолютно задължителни, сподели Колева по време на дискусията.

Към производството на “Пластимо” АД и добрите практики на Академията по иновационен мениджмънт проявиха интерес и представители от сферата на машиностроенето, безалкохолните напитки, пивоварите и екологичния инженеринг.

Следващата дискусия в рамките на Бизнес академията на БСК ще се проведе на 12 април 2016 г. (Световния ден на авиацията и космонавтиката) и ще бъде свързана с постижения, възможности и перспективи пред българската космическа наука.

 

 

 

 

 

Дата: 09.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2307