Прочетено: 1490

Втората от общо 12 предвидени работни дискусии за тенденциите, приоритетите и новите технологии в  значими за българската икономика индустриални отрасли бе посветена на развитието и нарастващата роля на технологиите и иновациите в химическата промишленост.