08.07.2014

На 8 юли 2014 г. Академията по иновационен мениджмънт и БСК, със съдействието на EEN, организираха семинар по Иновационен мениджмънт със следните теми: оценка на иновационния потенциал на фирмите, генериране на нови възможности и тяхната реализация, иновационна стратегия, иновационна култура и лидерство, отворени иновации и др., на който присъстваха повече от 50 участници. Събитието беше открито от Веселин Илиев, който представи ролята на EEN мрежата в подкрепа на иновативните предприятия.

Интересът на българските фирми по въпроса е добре обоснован, тъй като в сегашната икономическа ситуация, ако фирмите не инвестират в научни изследвания и развойна дейност и нямат ясна иновационна стратегия, вероятността да оцелеят и да са конкурентоспособни на пазара е изключително малка.

Този семинар е първият от планираната серия от семинари и обучения по темата за управление на иновациите.

Продължава проучването на БСК относно интереса от иновационен мениджмънт от страна на българските предприятия. Всеки, който попълни анкетата онлайн, може да ползва отстъпка при записване в предстоящ семинар по иновационен мениджмънт.

Дата: 08.07.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2612