Прочетено: 2185

По случай 12 април - Международния ден на авиацията и космонавтиката и подписването през 2016 г. на „Харта за Европейска кооперираща държава“ между РБ и Европейската космическа агенция, Българската стопанска камара и Индустриален клъстер "Аерокосмически технологии, изследвания и приложения" (CASTRA) организираха работна дискусия на тема “Индустрия в космоса – реалност за България”. 

По време на дискусията бяха обсъдени: 

  1. Възможности за стопанска дейност и създаване на космическа индустрия в България. Лектор: Д-р Веселин Василев, изпълнителен директор, Клъстер за aерокосмически технологии, изследвания и приложения (CASTRA)
  2. Приложна наука в космоса. Лектор: проф. Цветан Дачев,  ръководител на звено "Слънчево-земна физика“, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
  3. Как да подготвим мотивирани кадри на световно ниво? Лектор: Доц. Пламен Данков, ръководител на новата за  България магистърска програма “Аерокосмическо инженерство и комуникации”, Физически факултет на  СУ “Св. Климент Охридски“