Българска стопанска камара има удоволствието да ви покани на заключителна работна среща относно ползите от прилагане в практиката на системи за управление по околна среда при използване на стандартизирана система за управление по околна среда и одитиране - EMAS.

Семинарът ще се проведе на 13 ноември, сряда, от 10:00 ч., в БСК, София, ул. Алабин 16-20. Гост лектори са водещи експерти от МОСВ: Мария Костова, Ангелина Тонева, Галя Стоянчева. Практически казуси и добри практики ще бъдат представени от двама от водещите в областта консултанти Митко Мирчев и Ива Монова.

Срещата е предназначена за малки и средни предприятия от секторите: производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство  на електрически съоръжения; повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

Срещата се организира в рамките на проект GO4EMAS, по който БСК е партньор в международен консорциум. Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на резултатността по околната среда на малките и средни предприятия в Европа.

В рамките на проекта беше предоставена възможност на 20 заинтересовани фирми да получат безплатни консултации в областта на околната среда и стъпките за прилагане на изискванията на схемата EMAS. Партньори по проекта са организации от Испания, Германия, Великобритания и Италия.

Участието в семинара е безплатно. За регистрация попълнете заявката до 12 ноември, вторник и я изпратете на адрес ierc2@bia-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заключителна конференция по проект GO4EMAS – основни изисквания и ползи от внедряването на EMAS