Българска стопанска камара организира еднодневно обучение на тема „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане”. Обучението ще се проведе на 14 Май, вторник, от 10:00 до 15:00 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, етаж 1. Регистрации за участие се приемат до 13 Май, понеделник или до изчерпване на местата.  Таксата се заплаща в срок до 13 май, понеделник, след наше потвърждение на регистрацията.

Семинарът се организира в рамките на проект Go4EMAS, чиято основна цел е да запознае малките и средни предприятия с ползите от въвеждането на EMAS. Обучението е насочено към фирми от секторите производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения и повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

Това е четвъртото от поредицата обучения, които се провеждат в рамките на проекта и основен фокус ще бъде Преглед от ръководството, непрекъснато подобряване и регистрация. Ще бъдат представени:

  • Преглед на ръководството
  • Практически стъпки при верификация регистрацията  - опита на фондация Time
  • Изискванията на регламента EMAS за верификация и регистрация

 

Обучението е безплатно за фирми от горепосочените сектори! За всички нови участници, таксата за един участник е 60 лв. с включено ДДС.

 

За информация и регистрация:

Илияна Павлова, e-mail: ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение