09.04.2013

Българска стопанска камара организира еднодневно обучение на тема „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане”. Обучението е безплатно за фирми от следните сектори: Производство на компютърна и комуникационна техника, Електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения и повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

За всички останали, таксата за един участник е 60 лв. с включено ДДС. Обучението ще се проведе на 9 април, вторник, от 10:00 до 15:00 ч., в сградата на БСК, ул. Алабин 16-20, етаж 1. Регистрации за участие се приемат до 8 април, понеделник или до изчерпване на местата. 

Таксата се заплаща в срок до 8 април, понеделник, след наше потвърждение на регистрацията.

Семинарът се организира в рамките на проект Go4EMAS, чиято основна цел е да запознае малките и средни предприятия с ползите от въвеждането на EMAS. Обучението е насочено към фирми от секторите производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения и повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал и механично обработване на метали.

Това е второто от поредицата обучения, които ще се проведат в рамките на проекта и основен фокус ще бъде прилагане (внедряване) и функциониране на СУОС. Ще бъдат представени:

  • Основни изисквания на „Планиране на СУОС” – политика, аспекти на ОС, значими аспекти на ОС, правни изисквания, програми по ОС.
  • Ресурси, роли, отговорности и пълномощия
  • Компетентност, обучение и осъзнаване
  • Комуникиране
  • Документиране и управление на документите
  • Контрол на операциите (Оперативно управление)
  • Готовност и реагиране при извънредни ситуации

 

Заявката за участие се изпраща на долупосочения e-mail.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение