Дата: 18.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3834

Българска стопанска камара информира, че в момента Европейският комитет на регионите провежда консултация относно прилагането на търговските споразумения за търговия на ЕС с трети страни.

Консултацията цели:

  1. събиране на мнения относно прилагането на търговските споразумения на ЕС и техния потенциал за насърчаване на местния и регионалния растеж;
  2. събиране на отделните гледни точки и посочване на предизвикателствата във връзка с прилагането на търговските споразумения на ЕС.

Към днешна дата (18.10.2019 г.) ЕС е сключил 36 търговски споразумения с трети държави, които вече са влезли в сила, като последното споразумение е Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

Пълен списък на търговските споразумения на ЕС може да намерите ТУК.

Консултацията се провежда чрез въпросник, който е наличен на портала за допитвания на Европейската комисия или като свързан документ към тази публикация (вж. под изображението на новината). 

Молим да споделите Вашето мнение. Ще се радваме да получим от Вас и по-подробна обратна връзка относно проблемите и предизвикателствата, но и относно положителните аспекти, свързани с изпълнението на тези търговски споразумения.

Информацията ще ни послужи за по-нататъшна отправна точка за нашата работа по темата.

Анкетата ще бъде достъпна за попълване до 28 октомври 2019 г.

Попълването ще отнеме не повече от 15 минути.

Всички отговори ще се третират поверително.

Попълнения въпросник и всяка допълнителна информация, която считате за необходимо да споделите, можете да върнете на: Христина Каспарян, Център за външноикономическо сътрудничество към БСК, ierc2@bia-bg.com

Надяваме се на Вашата активност!