Дата: 18.04.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1690

Немска компания, производител на вагони за ЖП индустрията, проявява интерес към закупуване на българско металообработващо предприятие (работещо или със замразено производство) или с готово производствено хале, с брой на заетите в него сътрудници между 30 и 200 души.

Търсеното българско предприятие (в идеалния случай) трябва да има обект на дейност (или капацитет за извършване на дейност) подготовка на заваръчни конструкции за ЖП индустрията с тегло на компонентите между 500 кг и 12 тона, произведени от стомана S355 или S235. Големината на производственото хале е необходимо да бъде между 2000 кв.м. и 10 000 кв.м., с минимална височина 6 м. и налични минимум 2 портални крана с товароподемност между 7.5 тона и 10 тона. Предпочита се локацията му (но не задължително условие) да бъде в близост до магистрален път и по възможност да има директна връзка с ЖП линия.

Българските предприятия, проявяващи интерес, е необходимо да попълнят приложения въпросник. Заинтересуваните компании е желателно да изпратят кратко представяне на английски език, с какво отговарят на търсения интерес, ЕИК, уебсайт (BG/EN) и лице за контакт. Презентациите ще бъдат представени на немската фирма и при наличие на подходящи потенциални предприятия, представители на ръководството и инженерния състав на немската фирма ще направят визита с цел установяване на партньорства и извършване на оглед на предложените предприятия.

 Моля презентациите и попълнения въпросник да се изпращат на Веселин Илиев, тел: +359 2 932 09 54, e-mail: ierc@bia-bg.com в срок до 26 април 2017 г.