12.07.2023

Резултати от онлайн допитване до членове на БСК, целящо да установи готовността на бизнеса да се възползва от възможностите на изкуствения интелект (AI).

Център „Външноикономическо сътрудничество“ към БСК проведе в периода 1-30 юни 2023 г. онлайн допитване до компании – членове на БСК, целящо да установи готовността на бизнеса да се възползва от възможностите на изкуствения интелект (AI).

В проучването се включиха над 150 експортно-ориентирани малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката, вкл. храни, електроника, информационни технологии, търговия и услуги.

26,1% от анкетираните декларират, че използват изкуствен интелект в бизнес процесите си, а 27,5% планират да инвестират в AI в близките три години. За 18,3% от предприятията въвеждането на изкуствен интелект в бизнес процесите е прекалено скъпо, а други 18,3% твърдят, че бизнесът им няма нужда от AI. Всяка десета фирма се колебае дали да инвестира в AI решения.

Във връзка с изпълнение на дейности в подкрепа на компании от сектора на биохраните, Център „Външноикономическо сътрудничество“ изнесе отделно данните за участвалите в проучването компании от този сектор. Всяка пета (20%) от тях използва AI, а други 20% планират да инвестират в технологията в следващите три години. 40% от представителите на сектор „Биохрани“ смятат, че бизнесът им няма нужда от AI, за 10% е прекалено скъпо, а други 10% все още се колебаят дали да инвестират.

Дата: 12.07.2023

Източник: БСК

Прочетено: 907