Дата: 29.08.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2628

Партньорите по проекта „Европейска квалификация за мениджъри съоръжения по управление на твърди отпадъци - SWFM-QF", имат удоволствието да Ви поканят на заключителната конференция по проекта. Събитието ще се проведе на 10 октомври 2014 г. в Mediterranean Palace Hotel в град Солун, Гърция.

По време на конференцията ще бъдат подробно представени резултатите от проекта както и други интересни теми, свързани с управлението на твърди отпадъци и с професионалната подготовка на мениджърите, които работят в тази област.

По време на проекта SWFM-QF бяха  разработени подробни квалификационни рамки, описани от гледна точка на резултатите от обучението, уменията и компетенциите, които са необходими на мениджърите на съоръжения на твърди отпадъци.

Заключителната конференция ще състои от три отделни сесии. По време на първата ще бъдат подробно представени резултатите от проекта. На втората сесия партньорите, които имат опит в управлението на твърди отпадъци и по въпросите, свързани с професионалното обучение, ще представят текущото развитие на споменатите теми. На третата сесия ще се обсъждат устойчивостта и по-нататъшното развитие на резултатите от проекта SWFM-QF.

За повече информация относно проекта, моля посетете : http://www.swfm-qf.eu/

Участието в конференцията е безплатно.

За регистрация : http://www.swfm-qf.eu/conf/

На заинтересованите ще изпратим програмата на събитието, когато бъде официално публикувана.