Изпрати съобщение

Рашко Рашков е завършил математика в СУ „Кл. Охридски”. Магистър е по „Математическо моделиране” (Математически институт на БАН).

Работи  в БСК от 1982 г. и отговаря за вътрешната информационна система,  а преди това е работил като програмист в направление „Автоматизирани системи за управление” към Централния институт за научно-техническа информация.

Владее френски и английски.

Женен, с двама сина.