Изпрати съобщение

Стилиян Баласопулов е председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации. Вицепрезидент е на Европейската конфедерация на производителните кооперации (CECOP), делегат в Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) към Европейския икономически и социален комитет, член е на Икономическия и социален съвет от 2008 г. и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
 
За член на УС на БСК е избран от XIV-то Общо събрание на камарата на 25 април 2014 г.
 
Стилиян Баласопулов е доктор по икономика от 2010 г. Има две магистърски степени -  „Икономика и организация на вътрешната търговия”, Висш икономически институт “Карл Маркс” (днес УНСС), и „Автоматизация на промишлеността”, Висш машинно-електротехнически институт (днес ТУ-София).
 
Трудовата си кариера започва през 1971 г. като проектант в ЦНИРД към ДСО „Рибно стопанство” – Бургас. От 1974 до 1978 г. е директор на Градски център за Техническо и научно творчество на младежта в гр. Бургас. В периода 1978-1987 г. е председател на ТПК "Металик"-Бургас, а през 1987-1990 г. е зам.-председател на Окръжния кооперативен съюз в Бургас. През 1990 г. е избран за зам.-председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, а от 1992 г. е негов председател.
 
Стилиян Баласопулов е роден на 30 декември 1944 г.
Владее английски, руски, гръцки и немски езици.
 
Стиляв Баласопулов почина на 15 април 2021 г. Поклон пред паметта му!