Дата: 14.10.2019

Източник: Фокус

Прочетено: 1187

В страната вече има работещ регистър за социалните предприятия. С промените в закона се получава по-добро разбиране за ролята на социалната икономика и желаем да минем към практическо обсъждане на въпросите и към срещи на повече фирми. Засега обаче социалното предприемачество у нас малко се подценява. Това коментира председателят на Националния съюз на трудово-производителните кооперации Стилиян Баласопулов, който откри втори форум по социално предприемачество във Фестивалния и конгресен център във Варна.

В рамките на събитието се провежда и изложение на детска, дамска и мъжка конфекция, трикотаж, народни носии, работно облекло, аксесоари и други стоки.

По думите на Баласопулов в Съюза на производствените кооперации в страната влизат общо 222 организации. В тях работят близо 1800 души с увреждания. Те са ангажирани основно в производство на облекла, дървени изделия, сувенири. Според него, често цените на продукцията са доста атраткивни, тъй като се работи директно с производителите, не се слагат допълнителни печалби, тъй като една от идеите е да се гарантира заетостта на хората с увреждания.

Председателят на НС на ТПК уточни и, че много от тези кооперации имат сертификати за качество, работят по традиция на ишлеме с чужбина. „Важно е да развием и идеята за ползата от социалното предприемачество, но трябва и помощ от органите на местното самоуправление, да се създават повече стимули за този вид предприятия, да се предоставят помещения или пък да се възлагат обществени поръчки“, добави още Стилиян Баласопулов. Според него безработицата сред хората с увреждания е проблем, на който трябва да се търси решение.