Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Кирил Желязков е изпълнителен директор на "Специализирани бизнес системи" (SBS) АД, председател на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ББКЕПИ) и председател на Настоятелството на Фондация "Джон Атанасов". Член е на УС на БСК от 25 април 2014 г.
 
Кирил Желязков е роден през 1965 г. в гр. Елхово. Има три деца, владее 6 езика - английски, френски, руски и сърбохърватски писмено и говоримо и немски и унгарски – говоримо.
 
От 1987 до 1989 г. работи като монтажник-конструктор в Център по робототехника, ВМЕИ Ленин, гр. София. До 1990 г. работи в Общинска фирма Потенциал - М, гр. София, като ръководител на проектантско - конструкторско бюро. До 1994 г. е управител и собственик на ЕТ ЕС БИ ЕС - Кирил Желязков, гр. София.