Акад. Стефан Воденичаров е директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски” при БАН, а в периода 2013-2017 г. - председател на Българската академия на науките.

Член е на УС на БСК от 25 април 2014 г., а преди това е председател на Съвет по икономическа политика към БСК. 

Стефан Воденичаров е роден на 1 септември 1944 г. Завършил е Технически университет - София, със специалност "Технология на металите". След защита на дисертация е удостоен с научна степен кандидат на техническите науки (днес: доктор) през 1974 г. и доктор на техническите науки през 1998 г. Става доцент през 1989 и професор през 1991 г. Избран е в БАН за член-кореспондент на 4 август 2004 и за академик на 11 октомври 2012 г.

От 1969 г. работи в Института по металознание при БАН. Бил е негов заместник-директор 4 мандата. Директор на института е от края на 2007 г. Избран е за председател на БАН с 4-годишен мандат на 3 декември 2012 г.

Основните направления на научната и научно-приложната му дейност са:

  • механика на материалите и изследване процесите на създаване и развитие на пукнатини;
  • управление на остатъчния ресурс на уникални промишлени съоръжения — корпуси на атомни реактори, каталитични реформинги, магистрални газо- и нефтопроводи, парогенератори и др.;
  • импулсно деформиране;
  • създаване на брони срещу кинетични и кумулативни боеприпаси, работещи на различни физически принципи;
  • разработване на интелигентни управляеми инженерни боеприпаси за защита.

Автор е на повече от 70 патента и над 160 публикации. Ръководител е на 207 научни проекта и 21 научни разработки в областта на енергетиката и отбраната. Участва като експерт в национални и международни организации.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г.

От 6 февруари 2013 г. до 13 март 2013 г. е министър на образованието, младежта и науката.

Носител е на редица отличия, сред които:

  • почетен знак “Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН,
  • звание „доктор хонорис кауза“ на Техническия университет във Варна,
  • почетна значка за заслуги, като изобретател, на Министерството на икономиката,
  • плакет от министъра на отбраната за заслуги,
  • Голяма награда на Българската стопанска камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност.

Вписан е в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство (София) за 2006 г.

Акад. Воденичаров почина на 8 юни 2020 г. Поклон пред паметта му!