Прочетено: 265

Тв. Блумбърг, Бизнес старт

Книжовното дружество е създадено през 1869 г. в Браила, когато в Букурещ се създава БРЦК. През следващата година се създава Екзархията. На подрастващото поколение трябва по-често да се говори за тези българи, които са постигнали това – образование и наука, което е идеята зад Книжовното дружество, Българската църква (Екзархията) и политическа независимост, каза акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на БАН, в предаването Бизнес старт с водещ Христо Николов.

"Ако погледнете картата на Българската екзархия, ще видите на колко голяма територия е живял българският етнос и естествената спойка за него е бил езикът. В рамките на 10-15 години въз основа на разговорния език се изгражда и книжовния език", посочи академик Воденичаров.

"Хората, които сега управляват България, не обръщат достатъчно внимание на науката. Поставят се цели в образованието, но образование без наука няма", каза гостът.

"На България и липсва закон за публично-частно партньорство. В българската наука в момента се дават пари на калпак, а няма национални цели, зад които държавата да застане с цялата си финансова мощ. Учените, които работят в сферата на българската духовност и култура, не трябва да бъдат отстранявани от доброто финансиране. Техните резултати са духовни и са по-важни от финансовите", заяви акад. Воденичаров.