Арбитражен съд
Председател на АС при БСК

Изпрати съобщение

Професор Огнян Герджиков е председател на  Арбитражния съд на Българска стопанска камара от 1999 г.

Той е юрист и политик, председател на 39-то Народно събрание (2001–2005) и народен представител в 40-то НС. Носител на орден "Стара планина".

Роден е на 19 март 1946 г. в София. Завършва в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк“. Асистент при Витали Таджер, а по-късно - професор по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски".

Oт 1979 г. е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първоначално е старши асистент, а след това започва да се издига в йерархията като доцент и професор. 

Ръководител е на Катедрата по гражданско – правните науки при Юридическия факултет към същия университет (1993-1997 г. и от 2000 г.).

През 1991-1993 г. е първи заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", а от 1993 г. до 1994 г. - заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

В периода 1996-2000 г. проф. Герджиков е председател на Фондация "Св. Климент Охридски".

От 1997 г. до 2000 г. е член на Комисията по обществени науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет.

Проф. Герджиков е автор на монографии и десетки статии в областта на търговското право. Научните му интереси са в областта на гражданското, търговското и дружествено право, и арбитража.

Изнася лекции и доклади в Ягелонския университет в Краков, в Европейския институт в Саарбрюкен, в Женевския университет, в института "Макс Планк" и Търговската палата в Хамбург.

От 27 януари 2017 г. до 4 май 2017 г. е служебен министър-председател на България.

Владее немски и руски езици.