Дата: 20.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1984

Hа 19.06.2019 г. се проведе годишното заседание на членовете на арбитражната колегия на Арбитражния съд при БСК.

На заседанието присъстваха председателят на БСК г-н Радосвет Радев и главният секретар г-н Добри Митрев.

На заседанието бяха набелязани средствата, начините и мерките за популяризирането на дейността на арбитража.

Беше отчетен и фактът  че за своето 20-годишно съществуване АС при БСК няма нито едно отменено решение от Върховния касационен съд.