Дата: 20.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2722

За своето 20-годишно съществуване АС при БСК няма нито едно отменено решение от Върховния касационен съд.

Hа 19.06.2019 г. се проведе годишното заседание на членовете на арбитражната колегия на Арбитражния съд при БСК.

На заседанието присъстваха председателят на БСК г-н Радосвет Радев и главният секретар г-н Добри Митрев.

На заседанието бяха набелязани средствата, начините и мерките за популяризирането на дейността на арбитража.

Беше отчетен и фактът  че за своето 20-годишно съществуване АС при БСК няма нито едно отменено решение от Върховния касационен съд.