Изпрати съобщение

Светла Гетова е административен секретар на Арбитражния съд при Българска стопанска камара от 2000 г.

Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1970 г., след което до 1972 година е била стажант-съдия в Окръжния съд в гр. София.

От 1973 до 1975 е сътрудник в Съвета по опазване и възпроизводство на околната среда в Държавния съвет на Р България.

През 1976 г. е главен специалист в Приемната на Министерския съвет, като от 1992 г. до 1994 г. я ръководи.

От 1997 г. до 1999 г. завежда административно-правното обслужване в Националния дарителски  фонд „13 века България”.

Ползва руски и английски езици.