Изпрати съобщение

Кристина се присъединява към екипа на Национален център за оценка на компетенциите през декември 2016 г.

Кристина е магистър по „Управление и развитие на човешките ресурси“ и има над 15 години трудов опит в сферата на човешките ресурси.

Работила е в големи международни компании в областта на услугите и производството, сред които Шератон София, Луфтханза Техник и др.

Заемала е различни длъжности и е отговаряла за администрирането, подбора, възнагражденията, обученията и развитието на служителите.

Участвала е в множество проекти и работни групи, свързани с организационното развитие, квалификацията и обученията на персонала.

Интересите й са в областта на организационното развитие, обучението и мотивацията.

Понастоящем се сертифицира по програмите на CIPD, Англия в областта на управлението на човешките ресурси.

Владее свободно английски и руски езици.