Арбитражен съд
Председател

Изпрати съобщение

Румен Котов е роден през 1959 г. Завършил е през 1984 г. Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1986 г. без прекъсване работи като адвокат в областта на гражданското право. От 10 години е управляващ съдружник в адвокатско дружество “Котов и съдружници”. В практиката си е имал многобройни казуси от всякакво естество. 

Председател е на Арбитражния съд при БСК от началото на 2020 г. 

В свободното си време се занимава с ветроходство и писане за него. За това си хоби е бил награждаван неколкократно за участие в регати, като през 2019г. е удостоен от Фондация Кор Кароли с наградата “Тинко Трифонов” за журналистика на морска тематика.

Член е на Адвокатската колегия от 1986 г.

Владее свободно английски и италиански език.