16.09.2014

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара започва квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител” на 16 септември 2014 година.

Обучението е с продължителност от 960 часа и ще се проведе в дистанционна (електронна платформа), вечерна (два пъти седмично от 18.30 до 21.00 часа) и дневна (в събота от 9.00 до 13.00 часа) форма.

Притежателите на ваучери, желаещи да вземат участие в квалификационния курс „Оперативен счетоводител”  могат да получат информация и да заявят участие в курса на адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20, етаж 2, стая 210 – Стефка Добрева, Марлен Моллова, Антоанета Кацарова.

Информация можете да получите на тел.: 02 403 09 69

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Квалификационен курс по професията „Оперативен счетоводител”