Изпрати съобщение

Стефка Добрева работи в БСК от 2008 г. като експерт в Центъра за професионално обучение.

Завършила е Висшия химикотехнологичен и металургичен университет в София. Притежава магистърска степен – специалност инженер-химик. Има и следдипломна квалификация по икономика (УНСС - Институт за следдипломна квалификация).

В БСК работи по проекти с европейско финансиране в сферата на професионалното образование и обучение. Участва в подготовката, организацията и провеждането на професионални обучения по национални и европейски програми.

В периода 2010-2012 г. е член на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).