29.06.2020

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) провежда обучения на работодатели и служители за 2020 г. по проблемите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”.

Обучението е в рамките на един ден и ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник), от 09:30 ч., в конферентната зала на БСК - София, ул. Алабин 16-20, ет.1.

За членовете на БСК обучението е безплатно. За участие се допускат представители на фирми, членове на БСК, попълнили в електронен вид приложената заявка за участие.

След приключване на обучението БСК издава Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Заявки се приемат до 26.06.2020 г. или до запълване на местата в залата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).