22.04.2014

Центърът за професионално обучение към БСК Ви уведомява, че срокът за провеждане на обучения по схемата „Аз мога повече” е удължен до 31 август 2015 г.

Чрез ваучерите за безплатно обучение Вие можете да завършите курс по английски език безплатно.

Напомняме Ви, че няма нов прием на документи по схемата „Аз мога повече” – уведомленията се дават на работещи лица, кандидатствали през октомври/ноември 2012 г., но все още неодобрени. След като бъдете одобрени от Бюрото по труда, можете да получите своето уведомление, което удостоверява, че сте одобрени за безплатно обучение.

В рамките на 30 дни след датата на получаването му трябва да се запишете за курс при своя доставчик на обучение, той да попълни документите Ви и да върнете необходимия отрязък в Бюрото по труда. Доставчикът ще Ви уведоми за началната дата на курса. Седем дни преди нея трябва да вземете своя ваучер за безплатно обучение от Бюрото по труда.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

Професия “Касиер”, Специалност “Касиер” – първа степен на професионална квалификация – 300 учебни часа.

Професия “Оперативен счетоводител”, Специалност “Оперативно счетоводство” – трета степен на професионална квалификация – 960 учебни часа.

Професия „Офис – мениджър”, Специалност „Бизнес – администрация” - трета степен на професионална квалификация – 960 учебни часа.

Професия „Офис-секретар”, Специалност „Административно обслужване” - втора степен на професионална квалификация – 660 учебни часа.

Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, Специалност „Маркетингови проучвания” - втора степен на професионална квалификация – 660 учебни часа.

Обученията приключват с издаване на Свидетелство за професионална квалификация, образец 3-54 на МОН.

***

ЦПО предлага и БЕЗПЛАТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със сертификат.

 

Дата: 22.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 4808