Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила:

  • съгласува разработването на национална политика и стратегии за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;
  • създава условия за взаимодействие между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище във връзка с ученето през целия живот;
  • съгласува потребностите от обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица

 

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила, включва представители на министерства, агенции, комисии, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и други юридически лица с нестопанска цел:

Председател на съвета: Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика

Зам.-председател: Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката

 

Членове

Евгения Личева, администрация на Министерския съвет
Елка Димитрова, Министерство на труда и социалната политика
Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката
Емилия Вълчовска, Министерство на образованието и науката
Мира Чиприянова, Министерство на икономиката и енергетиката
Мая Нинова, Министерство на земеделието и храните
Иванка Тодорова, Министерство на земеделието и храните
Румен Джуров, Министерство на културата
Албена Николова, Министерство на финансите
Цветелина Димитрова, Министерство на финансите
Светлана Николова, Национална агенция за професионално образование и обучение
Стефка Лиманска, Министерство на труда и социалната политика
Ивайло Найденов, Министерство на труда и социалната политика
Анна Делибашева, Агенция по заетостта
Мария Андреева, Агенция по заетостта
Бойко Недялков, Асоциация на индустриалния капитал в България
Даниела Симидчиева, Българска стопанска камара
Маргарита Дамянова, Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Александър Загоров, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Ана Добрева, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Юлия Симеонова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Димитър Каменов, Конфедерация на независимите синдикати в България
Свилен Кателиев, Национален статистически институт
доц. д-р Маргарита Атанасова, Университет за национално и световно стопанство
Мария Антова, фондация „Просвета София”

 

Представяне на системата за оценка на компетенциите MyCompetence.bg на международен форум

Представяне на системата за оценка на компетенциите MyCompetence.bg на международен форум

+
Форум на тема „Регионален пазар на труда: състояние и проблеми, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал“

Форум на тема „Регионален пазар на труда: състояние и проблеми, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал“

+
Лекция: „Актуални тенденции на пазара на труда, потребности на бизнеса от квалифицирани кадри“

Лекция: „Актуални тенденции на пазара на труда, потребности на бизнеса от квалифицирани кадри“

+
Подписване на Меморандум за сътрудничество между БСК и Националното председателство на студентските съвети

Подписване на Меморандум за сътрудничество между БСК и Националното председателство на студентските съвети

+
Курс по „Оперативно счетоводство” по схема „Аз мога повече”

Курс по „Оперативно счетоводство” по схема „Аз мога повече”

+
Безплатни курсове по английски език, маркетинг, счетоводство и др. по схема

Безплатни курсове по английски език, маркетинг, счетоводство и др. по схема "Аз мога повече"

+
Възможности за професионални обучения по ОП „РЧР” в периода 2014-2020 г., които предлага ЦПО при БСК

Възможности за професионални обучения по ОП „РЧР” в периода 2014-2020 г., които предлага ЦПО при БСК

+
Обучения с ваучери по схемата „Аз мога повече“, предлагани от ЦПО при БСК. Срок за записване - 21 март!

Обучения с ваучери по схемата „Аз мога повече“, предлагани от ЦПО при БСК. Срок за записване - 21 март!

+
Кабинетът увеличава бюджета на образователни институции

Кабинетът увеличава бюджета на образователни институции

+
Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

+
MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

MyCompetence.bg – с принос в европейското професионално образование, насочено към пазара на труда

+
Ново е-обучение в MyCompetence: Инженеринг на труда в организацията-проектиране, анализ и оценка на длъжностите

Ново е-обучение в MyCompetence: Инженеринг на труда в организацията-проектиране, анализ и оценка на длъжностите

+
Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

Ново е-обучение: Ефективно приложение на MS Excel

+
БСК: Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят

БСК: Почти половината българи в трудоспособна възраст не работят

+
Ново е-обучение в системата MyCompetence

Ново е-обучение в системата MyCompetence

+
Стартира ново е-обучение в MyCompetence:

Стартира ново е-обучение в MyCompetence: "Подходи и инструменти за оценка на компетенции"

+
БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

БСК приключи успешно проекта за MyCompetence

+
НСИ: 13.8 хил. ученици са напуснали училище за 1 година

НСИ: 13.8 хил. ученици са напуснали училище за 1 година

+
Участници в инициативата

Участници в инициативата "Мениджър за един ден" тестваха компетенциите си с MyCompetence

+
БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за  модернизиране на висшето образование в България

БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование в България

+
АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

АНКЕТА: Въвеждане на дуалното обучение в България

+
Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

Около 5100 потребители активно ползват MyCompetence

+
Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели

Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели

+
4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

4000 мениджъри и заети тестват знанията и компетенциите си чрез дигитален продукт на БСК

+
БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

БСК: Завършването на висше образование не е стимул за започване на собствен бизнес, 86 на сто от висшистите са готови за миграция

+
Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

Томчо Томов: Бизнесът търси реални умения, за да инвестира в нови идеи

+
Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

Разработена е квалификационна рамка за мениджъри по управление на твърди отпадъци

+
18 счетоводители завършиха обучение в БСК

18 счетоводители завършиха обучение в БСК

+
До август 2015 г. се удължава срокът за обучение с ваучери, БСК предлага обучение по 5 професии

До август 2015 г. се удължава срокът за обучение с ваучери, БСК предлага обучение по 5 професии

+
След 4 години най-много българи ще работят като монтьори, търговци, учители и строители, показват данни на МТСП

След 4 години най-много българи ще работят като монтьори, търговци, учители и строители, показват данни на МТСП

+
Охранител - най-търсената професия

Охранител - най-търсената професия

+
200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

200 професионални гимназии ще признават наученото от живота

+
За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш  чрез секторен компетентностен модел

За първи път се въвеждат доброволни професионални стандарти в охранителния бранш чрез секторен компетентностен модел

+
Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

Промени в Закона за ПОО въвеждат дуалното обучение и валидирането на компетенциите, придобити по неформален път

+
БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

БСК предлага да бъде изградена информационна система за образователния и квалификационния статус на българите.

+

Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила