Дата: 02.12.2015

Източник: MyCompetence

Прочетено: 2206

"Инженеринг на труда в организацията-проектиране, анализ и оценка на длъжностите" e темата на най-новото електронно обучение в системата MyCompetence.

 

Обучението е предназначено за:

 • Управители на малки и средни предприятия, които са ангажирани с проектиране работата на служителите.
 • Ръководители и специалисти от отдел „Човешки ресурси”, които отговарят за инженеринг на труда в организацията - оценяват, анализират и проектират длъжности.
 • Професионалисти ,  които използват в своята работа различни инструменти за анализ и оценка на длъжности.
 • Всички, които биха искали да развият, систематизират  и надградят своите знания, умения и компетенции в областта на инженеринг на труда.

 

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за:

 • Същността на организационния дизайн и организационното структуриране;
 • Определяне на типа работна култура и организационен дизайн;
 • Събиране и анализ на информация, необходими  при проектиране на работата в организацията,;
 • Приложение на подходящи техники и подходи за извършване на анализ на труда;
 • Приложение на основните модели за описание на длъжности, както и на различни техники за проектиране на длъжности;
 • Одит на длъжностите – определяне на целта и приложение на основните принципи при извършването на одита;
 • Оценяване на длъжности, чрез приложение на различни методи и подходи за оценка на длъжности;
 • Същността на системи за оценяване на длъжности.

 

Съдържанието на обучението е представено в 8 основни модула:

 • Проектиране на труда в организацията
 • Анализ и проектиране на длъжности
 • Модели за описание на длъжности
 • Одит на длъжности
 • Оценка на длъжности
 • Методи за оценяване на длъжностите
 • Системи за оценяване и приложение на резултатите от оценяването на длъжностите
 • Нормативни изисквания в оценяването на длъжностите

 

Клъстер компетенции