18.08.2016

В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнени дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда 

Българската стопанска камара стартира изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребители“, в рамките на проект на АЗ. 

В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнени дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда на Агенцията по заетостта на Република България. 

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg беше разработена в периода 2010-2015 г. от БСК в nартньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ по проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

MyCompetence е ефективен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, както и средство за тяхното конвергиране. Системата изгражда връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие, като осигурява връзка между националната и европейската квалификационни рамки.

 

Дата: 18.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 6819