Дата: 10.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3265

400 професионални стандарта, разработени изцяло от бизнеса, са в помощ на
работодатели, заети, студенти, ученици и образователни организации и институции

БСК предлага безплатни консултации за използването на MyCompetence

Българската стопанска камара предлага безплатни консултации за всички заинтересовани да ползват Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Към момента от възможностите на системата се ползват 120 предприятия от 20 сектора на икономиката.

MyCompetence.bg e иновативен за България дигитален продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, търсещите реализация, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища, да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знанията, уменията и компетенциите, свързани с упражняването на различни професии и длъжности.

Системата е онлайн базирана и е достъпна за потребителите на сайта www.mycompetence.bg.  

МyCompetence.bg предлага достъп до повече от 400 професионални стандарта за ключови длъжности. Професионалните стандарти включват изискваните умения, знания и компетенции за заемането на конкретната длъжност. Стандартите са разработени изцяло от бизнеса и отразяват реалните критерии на фирмите. В създаването на системата се включиха повече от 400 фирми от 20 сектора, сред които са информационните технологии, електрониката, електротехниката, мехатрониката, машиностроенето, производство на електромобили, химическата промишленост, металургията, строителството, мебелната промишленост, туризмът и охранителният бранш. Професионалните стандарти в MyCompetence.bg са тествани сред 400 служители на различни позиции – от ръководни до изпълнителски. Към края на март тази година повече от 2000 са регистрираните потребители на системата, над 1300 от които са заети в различни фирми.

MyCompetence.bg дава възможност на своите потребители да преминават и различни професионални тестове, свързани с тяхната професионална реализация. От тази възможност са се възползвали 854 души, които са изследвали екипната си ефективност, удовлетвореността и мотивацията си, мениджърските и социалните си компетенции.

Регистрираните в MyCompetence.bg имат възможност да участват и в безплатни електронни обучения в областта на мениджмънта, управлението на качеството и бизнес процесите, безопасността на труда и работата с компютър.

MyCompetence.bg е полезен инструмент за работодателите, които могат да го използват при въвеждането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Служителите с амбиции за кариерно развитие и търсещите работа имат възможността да се ориентират дали притежават знания, умения и компетенции за по-високи длъжности в йерархията или за други длъжности в различни сектори. Системата им помага не само да установят дефицитите в своите знания и компетенции, но и да се справят с тях, като им посочва пътища и им предлага инструменти за развитие на компетенциите (тестове, полезна литература, курсове и др.). MyCompetence.bg дава възможност на средните и висшите училища, академичните институции и центровете за професионално обучение да бъдат гъвкави и да организират подготовката на кадрите спрямо потребностите на икономиката и бизнеса. Студентите и учениците имат възможност да се ориентират за очакванията и изискванията на работодателите към отделните професии и спрямо тях да изберат най-подходящото за себе си учебно заведение. 

БСК предлага на всички заинтересовани страни безплатни консултации за ползата от MyCompetence.bg. Приемната е отворена за посетители от вторник до петък между 14 и 18 часа. Консултациите се  провеждат в Българската стопанска камара (гр. София; ул. Алабин 16-20) след предварително записване на тел. 02/932 09 65 или на e-mail: sofia@competencemap.bg