05.01.2015

Все повече работещи в реалната икономика ползват безплатните тестове за оценка на знания, умения и компетенции, които предоставя информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg. MyCompetence.bg e система, която е полезна на работодателите, заетите, учащите и специалистите, ангажирани с човешките ресурси. MyCompetence.bg предоставя на своите потребители професионални стандарти (компетентностни модели) за  ключови длъжности, каталози на компетенциите за 20 икономически сектора, различни възможности за развитие (литература за самоподготовка, препратки към различни безплатни обучителни ресурси) и др. В системата са достъпни професионални стандарти за повече от 400 ключови длъжности в икономиката.

Повече от 4000 българи са оценили своите мениджърски и социални компетенции, 364 заети са преминали през тестовете за оценка на компетенциите в управлението на бизнес процесите, а над 200 работници са тествали своята емоционална интелигентност, показват данните за ползването на информационната система MyCompetence.bg

Освен тестването на определени компетенции, информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg дава възможност на заетите да се включат свободно в повече от 20 електронни обучения. От тази възможност са се възползвали повече от 500 мениджъри и служители. Най-голям продължава да е интереса към дигиталните курсове за управление на екипи, за работа с компютър, за управлението на конфликти, както управлението на представянето и корпоративната социална отговорност.

Сред интересните обучения със свободен достъп са обученията „Финансово и правно проучване (дю дилижанс), като инструмент за минимизиране на риска“, „Управление в условията на криза“. 

Дата: 05.01.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2854