Прочетено: 720

Търсещите работа могат вече да използват електронен модул, разработен от БСК за Агенцията по заетостта. Той дава по-големи възможности на безработните да опишат своите компетентности, а на работодателите да видят какви умения притежава даденото лице.

Повече за този модул в Бизнес линия разказва Томчо Томов,  ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара.