Дата: 23.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2266

"Подходи и инструменти за оценка на компетенции" е темата на най-новото електронно обучение, включено в информационната система MyCompetence.

Обучението е предназначено за ръководители и специалисти от отделите “Човешки ресурси”, както и за всички, които желаят да развият, систематизират и надградят своите знания, умения и компетенции по темата.

Съдържанието на обучението е представено в 13 основни модула:

 1. Същност и области на приложение на оценката на компетенциите
 2. Подходи в оценяването на компетенциите. Общи методологически изисквания, принципи и правила за прилагане на инструменти за оценка, изисквания към анализа и интерпретиране на резултатите
 3. Управление на трудовото представяне и оценка на потенциала на служителите
 4. Типология и кратко описание на популярните в България инструменти за оценка
 5. Критерии за избор на методи и инструменти за оценка на компетенциите
 6. Стандарти, норми, скали за измерване, базисни статистики и надеждност на оценката
 7. Техники на интервюиране в оценката на компетенциите
 8. Изисквания към разработването и прилагането на симулативни методи за оценка
 9. 360 градусова обратна връзка
 10. Асесмънт център
 11. MyComepetence – функционалности инструменти за оценка на компетенциите на работната сила
 12. Нормативни изисквания и професионална етика в работата с инструменти за оценка
 13. Подходи и системи за валидиране на знания, умения и компетентности , придобити в практиката, извън формалното обучение и във формалното обучение

 

След като преминат електронното обучение, курсистите:

 • Ще притежават знания, умения и компетенции по отношение на практическото приложение на подходите и инструментите за оценка и валидиране на компетенциите на работното място, критериите за избор на методи и инструменти за оценка на компетенциите.
 • Ще познават методите и инструментите за оценка на компетенциите и тяхното приложение.
 • Ще получат полезна информация за популярните в България инструменти за оценка (тестове, въпросници, техники за водене на интервю, системи за управление на таланти, 360 градусова оценка, асесмънт център и др.), вкл. представените в My Competence
 • Ще научат какви са основните нормативни изисквания и етични стандарти при работа с инструменти за оценка на компетенциите.
 • Ще се запознаят с подходите и методите за валидиране на знания, умения и компетентности, придобите в практиката извън формалното обучение.