12.05.2010

Втора, стартова работна среща за изграждане на Национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила по браншове и региони се провежда на 12 и 13 май 2010 г. в БСК (ул. Алабин 16-20). Форумът се организира в рамките на изпълняван от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа", проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

В срещата участват повече от 50 представители на регионални и браншови организации, членове на БСК, отговорни държавни институции и консултантски агенции за заетост, ръководители „Човешки ресурси" на водещи предприятия. Лектори ще бъдат водещи експерти на БСК и партньорите по проекта.

Целта на форума е представяне на същността, целите, организацията и управлението на проекта.

Програмата на срещата предвижда чрез свободна дискусия да се съберат предложения за принципите и последователността на изграждане на Националната референтна мрежа за оценяване на  компетенциите на работната сила по браншове и региони.

СРЕЩАТА Е ОТКРИТА ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Дата: 12.05.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4127