11.04.2014

Завършилите висше образование масово не работят по специалността си. Данни на БСК показват, че една 35 на сто от висшистите работят по специалността си, а 20 на сто заемат позиции, които изискват по-високо образование. „Пазарът на труда се пренасища с едни квалификации, а в същото време се нуждае от други кадри“ - това коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов по време на дискусията „Образованието – модерно, достъпно и качествено“, която се проведе днес (11 април 2014 г. ) в Русенския университет. Дискусията беше организирана от Министерството на образованието и в нея участва и просветният министър проф. Анелия Клисарова.

Томчо Томов цитира данни от проучване на Българската стопанска камара сред завършили висше образование в различни професионални области, което  показва, че масово неудовлетворени от знанията и уменията, получени в университета, са инженерите и ИТ специалистите. Проучването е проведено по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Напълно удовлетворени от образованието си във висшите училища са едва 15 на сто, на около 60 на сто от анкетираните университетите са отговорили на очакванията, а крайно неудовлетворени са 3 процента. След завършването си и при започването на работа, 41 процента от участниците в допитването са се сблъскали с липса на практически умения за работа в реална среда. На 30 на сто се е наложило да се учат да работят в екип при започването на работа, показва още проучването на БСК. Изводите от изследването на БСК показват, че висшите училище не учат младите хора да мислят аналитично, да са организирани и ефективни, да планират и прогнозират, да управляват проекти и процеси, да работят със стандарти и документи от практиката на фирмите. Липсва инвестиция в уменията на студентите да презентират, да водят преговори, да са ангажирани, както и как да се справят с професионалния стрес, сочи още проучването на БСК.

Томчо Томов представи данни, според които в следващите 5 години 60 на сто от работните места у нас ще са за специалисти със средно образование, а 42 на сто – за хора, завършили висше. Експертът допълни още, че се отваря ножицата между висококвалифицирания и неквалифицирания труд. Най-много работни места ще се откриват в сферата на информационните технологии, строителството, търговията, производството. Ще се търсят програмисти, инженери, лекари, медицински сестри, счетоводители, учители, готвачи, заварчици, оператори и др.

За бизнеса остава тревожен фактът, че повече от 112 000 българи са неграмотни, като проблемът се задълбочава в ромската общност. Повече от 81 000 сънародници не са ходили на училище никога. Пазарът на труда също се свива, с него нараства и броят на младите хора без работа. По данни на БСК, 30 на сто от младежите нямат работа, а 40 000 са потомствено безработните младежи, чиито родители също не са работили никога. Статистиката показва още, че 92 на сто от висшистите живеят в градовете, само 8 на сто са в селата.

При въвеждането на дулната система задължително трябва да се постави въпроса за участието на браншовите бизнес организации, коментира Томчо Томов. Той заяви още, че трябва да се намери правилният механизъм за избор на предприятията, в които са се осъществява обучението чрез работа. Друго предизвикателство в приложението на дуалната система е квалификацията на наставниците, които провеждат практическото обучение, както и надграждането на знанията учителите от професионалните училища. В разработването на учебните планове и програми трябва да участват и представители на бизнеса, но това не бива да става проформа, допълни експертът от БСК.

Томчо Томов заяви още, че липсата на ключови компетенции на работещите ще бъде една от основните пречки за икономически растеж у нас и в Европа в следващите години. Образованието трябва да се ориентира не толкова към трупането на знания, а към превръщането на знанията в умения и компетенции, които са икономически жизнеспособни и перспективни. Едно от решенията на този проблем за България е прилагането на компетентностния подход за управление на човешките ресурси. В полза на работодателите, търсещите реализация и всички заинтересовани е Информационната система за оценка на компетенциите  MyCompetence.bg. Онлайн системата предлага възможност за самооценка, въвеждане и прилагане на повече от 400 професионални стандарти за необходимите знания, умения и компетенции. Професионалните стандарти са разработени от бизнеса и вече се прилагат в повече от 100 предприятия в 20 сектора на икономиката.

 

Дата: 11.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3966