27.04.2016

Томчо Томов представи възможностите на MyCompetence за оценката на компетенциите на работната сила и разработването на професионални стандарти за ключовите за икономиката сектори

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов участва в организирана от сп. "Бизнес клуб" и при домакинството на БТПП кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?".

Пред участниците във форума той представи възможностите на Информационната система MyCompetence за ефективното оценяване на компетенциите на работната сила и управлението на човешките ресурси в отделните сектори, региони и на ниво предприятие. Акцент в презентацията на Томчо Томов бе необходимостта от доближаване на образователните до професионалните стандарти, така че излизащите от средните и висши училища кадри да са оптимално добре подготвени за работа в практическа среда. Представителят на БСК подчерта, че ключов елемент на MyCompetence са именно включените в системата компетентностни модели (професионални стандарти) за ключовите длъжности в 20 икономически сектора и в 10 региона на страната.

При откриването Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че връзката бизнес-образование не е достатъчно работеща и че е необходимо активизиране на фирмите и браншовите организации. Той обърна внимание на проблема че, че при наличието на голям брой свободни работни места има голям брой безработни, които вместо да се включват на пазара на труда остават на социални помощи.

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева акцентира в своето изказване върху нуждата от местни и регионални политики по отношение на заетостта, като подчерта, че са необходими усилия за прекратяване на регионалните дисбаланси у нас.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев отчете благоприятните тенденции на пазара на труда започнали през 2015 година – увеличаване на заетите и намаление на безработицата. Представи и програмите, които министерството развива в подкрепа на заетостта и изведе като най-ключов проблемът, свързан с младежката безработица.

Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката заяви, че фокусът в момента е върху професионалното образованието, като вече спомена, че часовете по практическо обучение са се увеличили.

Христина Христова, бивш социален министър и сегашен председател на „Института за семейна политика" обърна внимание на демографската ситуация в страната и негативните темпове в намаление на населението. Тя подчерта, че има сериозни проблеми в структурата на безработицата и на заетостта. 60% от всички безработни са дългосрочно безработните, а при младежите заетостта е много ниска почти 38% (докато средното ниво на заетост е 63%).

Презентации и изказвания на кръглата маса направиха още: Емилияна Димитрова, Председател на УС на НАПОО, Олга Чугунска, икономист – БТПП, Елеонора Негулова – Председател НСМСБ, Десислава Николова - Главен икономист ИПИ,  Детелина Смилкова - Председател на „Българската асоциация за управление на хора и вицепрезидент на ВУЗФ, Любен Станев – Експерт в EXPERTS LTD и Председател на Асоциация „Качество на живот", Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ.

Модератор на кръглата маса бе Гергана Раковска, Председател на Фондация на бизнеса за образованието, а дискуята бе закрита от г-н Велислав Русев, главен редактор на списание „Бизнес Клуб". Всички предложения от кръглата маса ще бъдат обобщени и изпратени до институциите.

Дата: 27.04.2016

Източник: mypr.bg

Прочетено: 1950